Özel Durum Açıklamaları

2021

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu_30.09.21

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu_30.09.21

Yeni Bir Şirket Kurulması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 30.06.2021

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu_30.06.21

Şirket Merkezi Değişikliği

Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Değişikliği

Esas Sözleşme Değişikliği

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi değişikliği.

Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği