Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı
  Grubu Tutarı (₺) Oranı (%)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. A 714.219.129 20,29
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. B 2.805.995.871 79,71
Toplam    3.520.215.000 100

“A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun üyelerinin bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar ise A ve B grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.”