Portföy Yatırımı / İzmir-Alsancak

Yönetim Kurulumuzun 24 Kasım 2017 tarihinde yapılan toplantısında; mülkiyeti T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye ait;  İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür mahallesi 7614 ada ve 14 parsel sayısına kayıtlı arsanın proje geliştirmek üzere KDV hariç 11.601.000,- TL bedel üzerinden satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.