Başkanın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Sektörümüzde 2019 yılının 3. çeyreği ile başlayan, enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüş eğiliminin desteklediği canlanma, Pandemi sürecinin başlamasıyla 2020 yılının 2. çeyreğinde duraksamış, 3. çeyrekte ekonomik desteklerin etkisiyle tekrar canlanmıştır. Yılın son çeyreğinde ise Merkez Bankasının faiz artırımları ve Pandemide ikinci dalga sektörümüzün ivmesini bir ölçüde baskılamıştır.

Ziraat GYO; mevcut ekonomik ortamda, risk ve portföy yönetimindeki gücü ile Pandeminin etkilerinin minimize edilmesine odaklanmış, gerek finansal gerekse faaliyetler üzerindeki risklerin analiz edilmesi ve doğru aksiyonların alınmasıyla bu zorlu dönemi başarıyla geçirmiştir. Hissedarımız Ziraat Bankası’nın sermaye artırımı ve desteği bu başarıda büyük rol oynamıştır.

2020 yılında Ziraat GYO, inşaat ve konut sektörlerinin en büyük destekçisi olmaya, ülkemize ve sektöre olan inancı ile yatırımlarına aralıksız devam etmiştir. Pandemiye rağmen 2020 yılını hissedarımız Ziraat Bankası’nın 1,9 milyar TL ayni, 1 milyar nakdi sermaye artırımı ile ödenmiş sermayemizi 3,5 milyar TL’ye yükselterek; Gayrimenkul Yatırım portföyümüzü 1,5 kat, toplam varlıklarımızı 2 kat büyüterek tamamlamış bulunuyoruz.

Gayrimenkul sektöründe hizmet veren işletmelerin kurumsallaşması ve risk yönetimine daha fazla önem vermeleri, söz konusu şirketlerin inşaat ve imalat yapmak dışında çok daha ciddi finansal yönetim süreçleri konusunda yapısal bir dönüşüm içinde olmalarının gerek sektörün gerekse alt sektörlerin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını değerlendiriyoruz.

Gayrimenkul sektöründe, Pandemi kaynaklı 2020 yılından süregelen durgunluğun 2021 yılının ilk çeyreğinde de etkili olacağını, ancak gerek ulusal gerekse küresel düzeyde aşılanma sürecinin etkinliğine bağlı olarak 2. çeyrekten itibaren hızlı normale dönüş sürecinin başlayacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede, hayatımızı sürdürdüğümüz fiziksel ortam olan gayrimenkulün; toplum hayatında oldukça büyük öneme sahip olduğuna inanıyor, Pandeminin sağlık, sosyal yaşam ve ekonomi alanlarında verdiği hasarın üstesinden gelinmesi sonrasında, toplumların yeniden canlandırılması ve bireylerin, dolayısıyla toplumun sağlığını iyileştirecek sürdürülebilir mekânlar oluşturma konularında kilit bir role sahip olacağını düşünüyoruz.

Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına, tüm paydaşlarımıza saygılarımı sunar, teşekkür ederim.

Hüseyin ÖZUYSAL
Yönetim Kurulu Başkanı